top of page
Vyhledat

85. Čtvrtletník FITES: “Možnosti plurality televizního zpravodajství”

Český filmový a televizní svaz FITES ve středu 5. června 2019 od 17,00 do 19,30 hod. v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1 s podporou Ministerstva kultury zorganizoval již 85. Č T V R T L E T N Í K F I T E S u seminář s panelovou diskusí na téma

"Možnosti plurality televizního zpravodajství“ na českém mediálním trhu.

Diskutovali Martin Vadas, předseda FITESu, Jan Bednář, předseda Rady ČT, Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů ČR, senátor David Smoljak, platforma Svobodu médií, Michal Kubal, Česká televize, a hosté. Stream realizovala ČT.

Záznam čtvrtletníku naleznete zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000367-85-ctvrtletnik-fitesu/21925400202-moznosti-plurality-televizniho-zpravodajstvi-na-ceskem-medialnim-trhu

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page