top of page
Vyhledat

Ceny TRILOBIT 2021 jsou udělelny

Ceny TRILOBIT 2021 znají své majitele. Nejvíce zaujaly snímky V síti, Karel, já a ty, Postiženi muzikou a Šarlatán. Cenu Vladislava Vančury za celoživotní dílo získala herečka Jana Brejchová.


Cílem cen TRILOBIT, které vznikly v 60. letech minulého století, je vyzdvihovat televizní a filmová díla s výraznou estetickou, etickou, uměleckou či společenskou hodnotou bez ohledu na komerční úspěch a diváckou sledovanost.

Audiovizuální ceny TRILOBIT 2021 Českého filmového a televizního svazu FITES byly v Berouně 23. ledna 2021 slavnostně předány. Jde o jedny z nejstarších filmových cen, které již po čtyřiatřicáté poukázaly na díla s výraznou uměleckou kvalitou a s etickým a společenským přesahem. TRILOBIT je symbolem cen, které v 60. letech uděloval Svaz československých filmových a televizních umělců – FITES nejlepším uměleckým počinům za uplynulé roční období ve filmu a v televizi. Vedle karlovarského festivalu se tak jedná o jedno z nejstarších ocenění svého druhu v České republice. Ve svém oboru patří mezi nejprestižnější a současně není tak snadné jej získat. Cena TRILOBIT byla poprvé udělena v roce 1966 a dále v letech 1967, 1968 a 1969. V lednu 1970 byla činnost FITESu zakázána, tím se i udělování cen TRILOBIT na dlouhá léta přerušilo. Cena byla obnovena až v roce 1991. V roce 1995 Český filmový a televizní svaz FITES vytvořil CENU VLADISLAVA VANČURY, udělovanou za dlouhodobý či celoživotní přínos české audiovizuální kultuře. Jejími nositeli se v předchozích letech stali Jiří Menzel, Oldřich Daněk, František Vláčil, Jan Špáta, Jiří Hubač, Jiří Krejčík, František Pavlíček, Vladimír Körner, Věra Chytilová, Arnošt Lustig, Jan Švankmajer, Pavel Koutecký in memoriam, Petr Weigl, Ladislav Helge, Miroslav Ondříček, František Filip, Jan Němec, Drahomíra Vihanová, Zdeněk Svěrák, Miloš Forman, Vojtěch Jasný, Jaromír Šofr, Čestmír Kopecký, in memoriam Evald Schorm a naposledy Vladimír Pucholt. Od roku 2000 se slavnostní udílení audiovizuálních cen TRILOBIT v Berouně stalo tradicí, 23. ledna 2021 se zde uskutečnilo po jednadvacáté, a to 34. ročník. Pořadateli cen TRILOBIT jsou Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., Městské kulturní centrum Beroun a město Beroun.

Porota udělením HLAVNÍ CENY TRILOBIT 2021 dokumentaristům Barboře Chalupové a Vítu Klusákovi ocenila aktuálnost, otevřenost a společenskou naléhavost tématu jejich dokumentu V SÍTI o sexuálním predátorství a zneužívání dětí na internetu.

Cenou TRILOBIT 2021 byl oceněn scenárista a režisér Bohdan Karásek za vztahovou tragikomedii Karel, já a ty.

Cenu TRILOBIT 2021 získal také Radovan Síbrt za námět, scénář a režii dokumentu Postiženi muzikou, unikátní sondy do života kapely The Tap Tap složené ze studentů Jedličkova ústavu.

Cenu TRILOBIT 2021 obdrželi rovněž Ivan Trojan a Josef Trojan za ztvárnění svých hereckých partů v historickém dramatu režisérky Agnieszki Holland Šarlatán.

Cenou VLADISLAVA VANČURY 2021 za celoživotní tvorbu byla oceněna Jana Brejchová (81), herečka, která za svou půlstoletou uměleckou kariéru ztvárnila před filmovou i televizní kamerou na desítky výrazných a rozmanitých postav ve snímcích nejrůznějších žánrů.

Cenu FERDINANDA VAŇKA 2021 za přínos díla občanské společnosti získal režisér Břetislav Rychlík za dokument Strážce paměti Ján Langoš připomínající výjimečnou osobnost slovenského katolického disentu.

Cena JOSEFA ŠKVORECKÉHO 2021 za mimořádné literární dílo v oboru audiovizuální tvorby připadla autorům odborné publikace Česká kameramanská škola/100 let od vzniku Klubu československých kinofotografů Asociace českých kameramanů – Ludvíku Baranovi (in memoriam), Jaromíru Šofrovi, Marku Jíchovi a Danielu Součkovi.

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY 2021 získal režisér Dmitrij Bogoljubov za dokumentární film Provinční městečko E za autentické nahlédnutí do duše současného putinovského Ruska.

Adresáty kritické ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY – ZLATÝ CITRÓN se tentokrát stali členové Rady České televize (Roman Bradáč, Vladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Jiří Kratochvíl, Pavel Kysilka, Hana Lipovská, Pavel Matocha, Jiří Šlégr, Daniel Váňa, Lubomír Veselý) za nedostatečné odůvodnění odvolání dozorčí komise Radou České televize dne 11. listopadu 2020.


Vítězem CENY DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK 2021 byl dětskou porotou vyhlášen film Princezna zakletá v čase režiséra Petra Kubíka.

CENA DIVÁKŮ – BEROUNSKÝ KLEPÁČEK nebyla letos vzhledem k současné pandemické situaci vyhlášena.


Jaroslav Černý a Martin Vadas a Porota cen TRILOBIT 2021

34. audiovizuální ceny TRILOBIT 2021 udělil Český filmový a televizní svaz FITES ve spolupráci s městem Beroun a Městským kulturním centrem Beroun, kde se tato událost odehrála po jednadvacáté, tentokrát za přísných protipandemických opatření a bez publika. Slavnostní ceremoniál v Kulturním domě Plzeňka moderoval herec a režisér Jiří Havelka a přenášela jej ČT na streamu.

Foto: Petr Makovička

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

댓글


bottom of page