top of page
Vyhledat

FITES má nový Výkonný výbor

Ve středu 25.května 2016 se v Praze uskutečnila náhradní Valná hromada Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Schválila výroční zprávu, kterou přednesl předseda FITES režisér Martin Vadas a doplnili ji místopředsedové FITES Ivan Biel, Jaroslav Černý a Vlastimil Venclík. Schválila plán činnosti FITES pro následující období a vzala na vědomí zprávu o hospodaření a finanční situaci FITES, kterou přednesla manažerka FITES Zdena Čermáková s tím, že Valná hromada uložila nově zvolenému Výkonnému výboru, aby zajistil hospodaření FITES s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Valná hromada schválila úpravu stanov a zvolila nový Výkonný výbor FITES ve složení Ivan Biel, Jakub Bouček, Václav Čapek, Jaroslav Černý, Josef Eismann, Šárka Kosková, Jana Tomsová, Martin Vadas, Kristina Vlachová a novou Kontrolní radu FITES ve složení Petr Makovička a František Němec. Předsedu či předsedkyni a další funkcionáře si zvolí výkonný výbor na svém zasedání v první polovině června.

Valná hromada FITES doporučila výkonnému výboru zajistit zlepšení výběru členských příspěvků, zpřesnit dosavadní stav evidence členů v souvislosti s úpravou stanov, aktivizovat členy FITES ke spolupráci na konkrétních akcích, hledat platformu, na které lze zapojit mladou generaci do práce FITES a získat mladé tvůrce ke členství ve svazu, pokračovat v jednání o zákonu o České televizi a zákonu o Českém rozhlasu s prioritou tzv. německého modelu. Valná hromada FITES pověřila nový výkonný výbor, aby se obrátil na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Radu České televize a provozovatele televizního vysílání v České republice s podnětem k prověření, zda nedochází k porušování autorského zákona, když televize zasahují do vysílaných pořadů - včetně kinematografických děl, uměleckých i dokumentárních - programovými a utilitárními sděleními, případně minimalizováním závěrečných titulků apod.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page