top of page
Vyhledat

Francouzské prezidentské volby: ČT24 jako Rossija24?

V den prvního kola francouzských prezidentských voleb 23.4. jsem se večer přes počítač napojil online na dva hlavní francouzské televizní kanály, veřejnoprávní FR2 a soukromou TF1, a pustil si volební speciál na ČT24. Ve 20 hodin se na FR2 objevil první odhad Emanuel Macron s 23.7% a za ním s odstupem dvou procent Marine Le Pen, na TF1 oba pravděpodobní finalisté měli stejné skore 23%. Odhady prováděly pro tyto kanály dvě nezávislé agentury (IPSOS pro FR2 a Kantar Sofres pro TF1) analogickým postupem, rozdíl mezi nimi v ohlášených výsledcích nebyl zanedbatelný. Odhad na TF1 se ale začal rychle přibližovat FR2, po deváté hodině již byly oba velmi blízké konečnému oficielnímu výsledku oznámenému v pondělí 24.3. ráno: Macron 24%, Le Pen 21,3%.


Screenshot: Česká televize, ČT24

Současně jsem sledoval ČT24, kde vše bylo poněkud jinak. Překvapilo mě, že ve 20 hod se objevil pouze nástřel převzatý z TF1, příznivější pro Le Pen, a teprve po několika minutách byl také poprvé zmíněn a ještě později zobrazen odhad FR2, který se pak ukázal jako podstatně přesnější. Nebylo mi jasné proč Česká televize dává přednost soukromému kanálu před veřejnoprávní tedy „sesterskou“ televizí. V první čtvrthodině se krátce objevil i odhad uváděný belgickou televizí (proč?!), který se od obou francouzských odhadů dost lišil. To by ale nebylo tak podstatné.


Screenshot: Česká televize, ČT24

Před desátou hodinou, kdy celá Francie věděla, že Macron bude v konečném výsledku jasně první, nastalo na ČT24 skutečné matení diváků. V 21:45 bylo náhle ohlášeno, že Le Pen vede s 24.4% o dva a půl procenta před Macronem po sečtení poloviny hlasů (o čtvrthodinu později ČT24 uváděla tento výsledek s 34 % sečtených hlasů). Na konci vysílání před jedenáctou hodinou byly oba finalisté podle České televize na 23.1 % údajně při 33 milionech sečtených hlasů, což by bylo téměř 90%. Moderátoři se navíc snažili dotazy na francouzské hosty ve studiu interpretovat domnělý přechod Le Pen do vedení, současně se periodicky na liště pod obrazem objevovaly i správnému výsledku blízké odhady převzaté z francouzské televize, tedy více než hodina zmatku (viz obrázky). Obecně tím však byla nadhodnocována Le Pen oproti Macronovi. Toto lze asi přičíst malé informovanosti českých redaktorů, kteří zdá se nevědí, že oficielní informace o parciálně sečtených hlasech (oba francouzské kanály tyto informace vůbec neuváděly) mohou být matoucí. Mají totiž v relaci ke konečnému výsledku menší výpovědní hodnotu než kvalifikované statistické odhady prováděné pro média dvěma specializovanými agenturami. Jejich hlavní složkou nebyly klasické exit polly (jak mylně uváděla ČT24), kdy voliči vycházející z volebních místností jsou tázáni jak volili. Jednalo se o odhady opírající se především o reálné výsledky z 500 vybraných volebních míst s reprezentativním rozložením přes celou Francii, které zohledňovalo i proměnlivou hustotu zalidnění. První odhady vycházely ze současného zpracování volebních lístků ve vlnách po dvou stovkách (tedy po sto tisících pro celou Francii). To je objektivnější postup, zvláště v kontextu hlasování, kdy velká města volila o hodinu déle do 20 hodin, a jejich výsledky tedy byly započteny jako poslední. Právě zde má Le Pen daleko nižší podporu, v Paříži to dokonce bylo jen 5% hlasů oproti 35% pro Macrona, zatímco na venkově, především ve východní Francii, je tomu naopak. Zvláště odhady provedené agenturou IPSOS pro veřejnoprávní FR2 byly až překvapivě přesné počínaje prvním nástřelem v 20 hod.


Screenshot: Česká televize, ČT24

K objektivnímu obrazu v České televizi nepřispěly ani komentáře pozvaného hosta Jana Eichlera z Ústavu mezinárodních vztahů. Podle něj je Emanuel Macron „kluk“ bez politické zkušenosti, který se bez zásluhy lehce dostal do druhého kola, což je údajně nespravedlivé vůči velikánům francouzské politiky jako Mitterand nebo Chirac, kteří o to museli po mnoho let usilovat. Macron je pro něj velmistr slibů, eklektik a kompilátor, jehož volební program nedosahuje ani úrovně „bakalářky“ na Fakultě sociálních věd. Touto nevyváženou, vůči Macronovi jednostranně kritickou retorikou bez výraznější odezvy, bylo implicitně přispíváno k vytváření přijatelnějšího imidže Marine Le Pen. Jako hosti byli ve studiu dále i zástupci francouzských komunit v ČR podporujících Macrona a Le Pen, přičemž představitel Národní fronty měl v diskuzi podstatně větší časový prostor než představitel Macronova hnutí Vpřed.

V pondělí jsem si přečetl v Le Monde, „vlajkové lodí“ francouzského denního tisku, komentář jeho moskevské zpravodajky o obrazu prvního kola prezidentských voleb ve Francii v ruských médiích. Popisuje zde jak pro ruský informační kanál Rossija24 se počty zastavily při polovině sečtených hlasů, které vytvářely dojem, že Ruskem preferovaná Le Pen první kolo vyhrála. Reportérka dále cituje četné očerňující výroky týkající se Macrona, které zazněly. Napadlo mě, že vysílání ČT24 vyznělo, samozřejmě ve formě „soft“, trochu podobně. Nejsem zastánce teorií komplotu a nemyslím si, že Českou televizí manipulují Putinovi agenti, příčinou nevyváženého zpravodajství byla asi více nekompetentnost než úmysl. To by ale nemělo být omluvou a měla by být zjednána náprava.

V druhém kole 7. května se sice očekává vítězství Emanuela Macrona nad Marine Le Pen, ale není to předem zaručeno. Především v případě těsného výsledku by Česká televize měla lépe vážit, jaké zdroje informací volit a jak je interpretovat v půběhu zpravodajského speciálu.

Autor: Vladimír MAJER

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ความคิดเห็น


bottom of page