top of page
Vyhledat

Herci kladenského divadla bojují s městem o budoucnost

Oficiální tiskové prohlášení uměleckého souboru Městského divadla Kladno

Činoherní soubor Městského divadla Kladno se od počátku listopadu 2015 nachází v situaci, kdy nemá kompetentní umělecké vedení, konkrétní náplň práce ani jasnou vizi budoucnosti. Soubor vstupoval do své 101. sezóny s nadějí a informací, že se stěhování do historické budovy divadla, po šesti letech provizorního provozu v Divadle Lampion, uskuteční v zimě roku 2015 a zrekonstruovaná budova bude slavnostně otevřena v druhé polovině ledna 2016. K tomuto termínu byla tedy připravována premiéra autorské inscenace Tančírna na Kladně. Nedlouho po zahájení sezóny se ale ředitelce divadla Blance Bendlové a vedení města podařilo umělecký soubor během několika dnů zcela destabilizovat a koncepci divadla destruovat.

2. listopadu 2015 Rada města Kladna svěřila správu a řízení historické budovy divadla, její zkušební provoz, plán a realizaci jejího využití, včetně dramaturgického plánu magistrátnímu úředníku Ladislavu Pavlíkovi, vedoucímu oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend.

4. listopadu 2015 obdržela ředitelka Blanka Bendlová dopis od primátora, ve kterém jí oznamuje, že slavnostní otevření divadla nebude realizovat soubor Městského divadla Kladno, protože město se s ním „jako I00% vlastník společnosti Divadla Kladno neshoduje v základních požadavcích, a to v žánru, a ani v kritériích, což je spokojenost a návštěvnost diváků, a to zejména v budově nově rekonstruovaného divadla.“ Dále v dopise oznamuje, že zahajovací večer bude připraven kladenskými amatérskými soubory. Téhož dne, 4. listopadu, zaslala Blanka Bendlová uměleckému šéfu Danielu Přibylovi e-mail, ve kterém mu „s okamžitou platností zakazuje dělat jakákoli rozhodnutí ohledně nasmlouvávání režisérů a jejich spolupracovníků na realizaci inscenací, objednávání autorských práv a překladů či napsání her. Najímání herců či jiných spolupracovníků. A to i v ústní podobě, aby nemohlo být jakkoli ohroženo hospodaření společnosti”.

5. listopadu 2015 svolal Daniel Přibyl informační schůzku uměleckého souboru, na které ředitelka Blanka Bendlová souboru sdělila:

že návrat činoherního souboru do rekonstruované historické budovy divadla se opět odkládá. že zastavuje zkoušení a technickou realizaci inscenace Tančírna na Kladně.1 že se s největší pravděpodobností ruší již předjednaný dramaturgický plán na divadelní sezonu 2015/2016 že stávající umělecký šéf Daniel Přibyl k 30. listopadu 2015 na základě vzájemné dohody ve své funkci končí.

10. listopadu 2015 se konalo setkání všech zaměstnanců divadla, na kterém umělecký soubor projevil svou nespokojenost s výše zmíněnými rozhodnutími a obavy o budoucnost divadla. Ředitelka Blanka Bendlová oponovala tvrzením, že členové uměleckého souboru jsou pouhými zaměstnanci, kterým nemusí záležet na tom, na jakých inscenacích, v jakém prostoru a pod čím vedením budou pracovat. Na témže setkání ředitelka oznámila, že se ujímá prozatímního uměleckého vedení činoherního souboru. V dalších dnech, navzdory tomu, že texty naplánovaných inscenací doposud nečetla, byl za jejího uměleckého vedení zrušen další titul, Zolův Zabiják v režii Jana Friče. Ředitelka vybídla Friče k výběru „divácky vstřícnějšího“ titulu. Jan Frič na její podmínky nepřistoupil a režii jiného titulu odmítl.2 Režisér dalšího plánovaného titulu, dramatizace románu J. Havlíčka Neviditelný, Lukáš Brutovský, svou režii v MDK rovněž odmítl.

18. listopadu 2015 se se souborem sešel primátor města Kladna Milan Volf. Zástupci uměleckého souboru sdělili primátorovi svůj nesouhlas s vedením Blanky Bendlové. Primátor námitky souboru přijal a sám několikrát zpochybnil její kompetentnost. Přesto opakovaně prohlásil, že ředitelku Bendlovou neodvolá. Dále soubor informoval, že kdyby Daniel Přibyl dobrovolně neodešel, tak by ho sám odvolal. Jako důvod pro nespokojenost s jeho dosavadním uměleckým vedením uvedl, že divadlo dlouhodobě trpělo malou návštěvností. Soubor primátora upozornil, že vedení divadla zrušilo po stěhování do Divadla Lampion předplatné a propagace byla zredukována na minimum. Navíc se v provizorních podmínkách (původně na jeden rok) ocitli nejen tvůrci, ale také diváci. Divadlo Lampion není uzpůsobeno tak, aby divákům nabídlo komfort, který patří k večerní návštěvě divadelního představení. Primátor přesto klade malou návštěvnost za vinu náročné dramaturgii. Soubor je ale přesvědčen, že dramaturgie byla žánrově vyvážená a dbala na všechny divácké skupiny. Na repertoár byly pravidelně nasazovány „divácky vstřícnější“ tituly, jako je například Miláček, Vražda na Nilu, Jentl, Česká kuchařka, Plíce, Podnájem na bulváru Courteline a další. Náročné tituly, jako jsou Přízraky, Koncert na přání, Otec/ Matka ad. byly koncipovány do studiové scény v historické budově, která má kapacitu cca 70 míst. Dále soubor požádal primátora, aby byli v komisi na výběr uměleckého šéfa zastoupeni odborníci z divadelní obce. Primátor vyjádřil nevoli a navrhl souboru, aby vybral a doporučil člověka, který bude vyhovovat jak souboru, tak ředitelce Bendlové a jemu samotnému, a který s ním bude ochoten jednat o dramaturgii divadla. Popřel, že by titul Tančírna na Kladně nevyhovoval kritériím radnice na slavnostní otevření historické budovy.

1. prosince se s uměleckým souborem sešel bývalý herec Městského divadla Kladno Jaroslav Slánský a informoval jej, že mu byla primátorem Milanem Volfem nabídnuta pozice uměleckého šéfa s nástupem 1. ledna. Jaroslav Slánský nabídku přijal.

Z výše popsaných událostí je zjevné, že během jednoho měsíce byla znehodnocena časově, pracovně i finančně náročná příprava několika titulů, že byl de facto zastaven dramaturgický vývoj činoherní scény bez ohledu na kladné hodnocení odbornou kritikou i veřejností, a to bez jakéhokoli relevantního zdůvodnění, hlubší analýzy či formulování nové strategie pro oblast divadelní kultury města Kladna, bez názorové participace občanů a odborné veřejnosti. Z uvedeného jednoznačně vyplývají manažerské chyby ředitelky Blanky Bendlové, která evidentně nehájí zájmy uměleckého souboru, ale pouze zájmy politické a funkcionářské. Během třináctiletého období, kdy je ředitelkou Městského divadla Kladno, se vystřídalo ve vedení souboru pět uměleckých šéfů. Spolu s nimi se samozřejmě obměňovaly umělecké, technické a produkční týmy, a bylo tak znemožněno stabilní, jasné směřování divadla. Dlouhá řada manažerských pochybení především v ekonomické a PR oblasti a absence průběžné komunikace s vedením města nemůže být svalována na bývalého uměleckého šéfa, ale je jednoznačně pochybením ředitelky a jejím kompetenčním selháním. Své razantní zásahy do dramaturgického plánu aktuální sezóny hájí tím, že netušila, že termín otevření historické budovy je v ohrožení, neznala dramaturgický plán a o finančních parametrech inscenací se dozvěděla pozdě. Je s podivem, že ředitelka divadla nekomunikuje s jeho zřizovatelem, nezajímá se o jeho umělecké směřování a nemá přehled o hospodaření. Nedávné neuvážené kroky ředitelky Blanky Bendlové způsobily destabilizaci souboru. Oslovení režiséři na základě jejího jednání a prozatímního uměleckého vedení odmítají práci v MDK. Zjevně jí nedůvěřuje ani vedení města, které jí nechce svěřit řízení historické budovy, ale přesto, bez udání relevantních důvodů, odmítá její odvolání. Zájem o divadlo ztrácí také publikum, které je nuceno opětovně čekat na otevření historické budovy, a které se nedočká tří již avizovaných premiér v aktuální sezóně.

Členové činoherního souboru jsou k napsání tohoto prohlášení vedeni svou sounáležitostí s obyvateli města Kladna, hlubokým vztahem a úctou ke stoleté divadelní tradici (což mimo jiné prokázali i dlouhodobým setrváním v provizorních podmínkách), obavou o další umělecký osud souboru a strachem z jeho již propukající umělecké izolace. Oceňují snahu Jaroslava Slánského vyřešit aktuální krizi divadla a soubor znovu stabilizovat v pozici nového uměleckého šéfa. Nicméně jako jediné možné zajištění důstojné a suverénní budoucnosti stálého souboru v Kladně považuje umělecký soubor jmenování Jaroslava Slánského jako šéfa prozatímního, odvolání stávající ředitelky a vyhlášení transparentních výběrových řízení na posty ředitele a uměleckého šéfa, kteří ve vzájemné symbióze povedou jak provoz budovy divadla, tak provoz umělecký. Termín výběrových řízení by měl být určen tak, aby měli uchazeči dostatek času zodpovědně a plnohodnotně připravit své koncepce. Vyhlášení výběrového řízení na uměleckého šéfa v době největší krize divadla, s uzávěrkou uprostřed divadelní sezóny (6. ledna), považuje soubor za nešťastné a neuvážené.

Úlohou umění, divadlo nevyjímaje, je vyjadřovat se svobodně a tedy i kriticky ke stavu světa a společnosti, klást znepokojivé otázky, provokovat, otevírat nové cesty v přemýšlení, vnímání a utváření názoru. Za rekonstruovanými a zušlechtěnými zdmi kulturních institucí by měl probíhat sebevědomý a nezávislý tvůrčí kvas. Nestane se tak, pokud budou politici na kulturu uplatňovat pouze ekonomická kritéria, budou si klást podmínky a žádat kompromisy. Veřejné kulturní instituce mají svému publiku kromě zábavy nabídnout také hlubší duchovní a estetický zážitek. Divadlo nemá diváckému vkusu podléhat, ale naopak jej utvářet. Vedení města Kladna vyjadřuje současnému souboru a jeho dosavadnímu výraznému, modernímu a ceněnému směřování nedůvěru ještě před tím, než mohl prokázat, zda náročný repertoár v komfortu nově rekonstruované budovy a při obnovení předplatného obstojí a najde své publikum. Jisté je, že dosavadní dramaturgie má v Kladně smysl, protože si své nezanedbatelné publikum i z širšího okolí našla, a to i přes šestileté provizorium bez předplatného a výrazné propagace.

V Praze 7. prosince 2015

Za herecký soubor: Šárka Opršálová Marie Štípková Alena Štréblová Petra Tenorová Diana Toniková Petr Buchta Jan Grundman Jiří Š. Hájek Hynek Chmelař Tomáš Petřík Miloslav Tichý

Za dramaturgii: Marie Nováková

Za produkci: Aneta Nádvorníková Magdaléna Zelenková

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page