top of page
Vyhledat

Katarína Morvai: Na prodeji práv nesmí být prodejce závislý

Jak byla v minulých letech spravována práva zlatého fondu české kinematografie, tedy filmových děl z let 1961 až 1992. Co je k jejich správě zapotřebí a jaké jsou parametry uzavíraných obchodů. Kataríny Morvai, Manage Directorky společnosti Ateliéry Bonton Zlín se zeptala Jana Tomsová.

Pro uvedení do problematiky nejprve nabízíme text, který 8. listopadu 2012 uveřejnila Česká tisková kancelář.

ČTK: Fond kinematografie vypíše řízení na správu starších filmů Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie připravuje koncesní řízení na výběr nového správce filmového archivu a způsob obchodování s filmy vyrobenými v letech 1965 až 1991 ve studiích na Barrandově a ve Zlíně. Výsledky budou známy v průběhu příštího roku; musí být dodrženy zákonem stanovené lhůty, uvedlo dnes ministerstvo kultury na svých stránkách. "Výše povinného odvodu z prodeje starších filmů do fondu bude minimálně 40 milionů korun ročně. Výše odvodu byla stanovena po zvážení všech informací, domníváme se, že tato garance je přiměřená. V neposlední řadě výši garance prověří koncesní řízení," uvádí se ve zprávě. Příjem z prodeje licencí ke starým filmům je významným finančním zdrojem fondu a tedy i zdrojem, z něhož se podporuje výroba nových českých filmů, festivaly a digitalizace kin. V žádném případě fond nechce dopustit, aby bylo obchodování s filmy přerušeno. V současné době vykonává fond správu filmů prostřednictvím Ateliérů Bonton Zlín. Smlouva je uzavřena do konce roku 2013 s možností uzavírat v tomto období i smlouvy s licenční dobou do konce roku 2014. "Nastane-li taková situace, že v rámci koncesního řízení nebude vybrán obchodní partner, nebo že bude koncesní řízení napadeno a nebude uzavřena smlouva, pak bude moci s filmy po přechodné období obchodovat a poskytovat příslušné licence sám fond," uvádí ministerstvo kultury. Televizní licence na vysílání filmů mohou být nyní prostřednictvím zlínských ateliérů poskytovány do konce roku 2014. "Pro nejbližší dva roky jsou tedy zajištěny a nepředpokládáme, že by nebyly poskytnuty," uvádí ministerstvo. Pro rok 2015 bude smlouvy uzavírat nový obchodní partner, anebo ve výjimečném případě sám fond. K proluce v poskytování televizních licencí tedy nedojde, ubezpečilo ministerstvo kultury. (Zdroj: ČTK)

Rozhovor Jany Tomsové s Katarínou Morvai

Můžete popsat, jaká je nutná odbornost a další požadavky personální, odborné, administrativní, právní i technické, které jsou potřeba k tomu, aby obchody byly iniciovány a úspěšně dokončeny?

Ty základní, bez kterých to vůbec nejde, jsou (pořadí není podle významu ani abecedy, ale tak, jak mě jednotlivé body napadly) – jazyková vybavenost (v naší společností aktivně pracujeme se čtyřmi světovými jazyky), ekonomické a právní vzdělání se zaměřením na IP (duševní vlastnictví),  mnohaleté zkušenosti s prací se správou práv výrobců i autorů na domácích i zahraničních teritoriích (minimální dosažené vzděláni u našich zaměstnanců je VŠ – právní, ekonomické, marketingového zaměřeni, minimální praxe v oboru je 9, max. 37 let), zkušenosti výrobce i autorů (takzvaně „na vlastni kůži“- jsme producenty řady AVD, např. filmů Nesmrtelná teta, Tankový prapor, animovaných seriálů Pat a Mat, Bob a Bobek, Spejbl a Hurvínek), průběžná schopnost a vůle vzdělávat odpovědné pracovníky  v oblasti autorsko-právní (situace v jednotlivých teritoriích je často diametrálně odlišná), technologické (nová média, nové trendy, nové technologie), ale i obchodní (nové obchodní modely tvorby výnosů a zisků z exploatace filmových práv, jakými jsou SVOD, VOD, iTunes, Youtube, atd.), připravenost investovat nemalé prostředky do průběžného vzdělávaní všech pracovníku, pravidelná prezentace společnosti jako správce  filmů i filmů samotných na významných oborových veletrzích (MIP TV, MIPCOM, DISCOP, BERLINALE, NATPE atd.), dlouhodobé budování a udržování dobrých a proaktivních vztahů s obchodními partnery jak doma tak v zahraničí.  Paleta druhů užití filmů je široká a tak se jedná o velké množství různých obchodních vztahů a kontaktů - kinodistribuci, free TV, pay TV, artfilmové kluby, VOD/SVOD platformy, home video (DVD a BRD) atd.

Mezi ty další, řekněme nadstavbové, řadím obchodního ducha, dravost, lásku k filmu, interpersonální a komunikační schopnosti, flexibilitu a nasazeni, jasné rozdělení kompetencí a povinností v rámci interní struktury tak, aby bylo vždy jasné, kdo je pro co vhodnou kontaktní osobou, a za co je dotyčný odpovědný. Odpovídající a přehledná prezentace na internetu, lehká dostupnost a rychlá reakce.

K nezaplacení je znalost jednotlivých trhů a důležitých hráčů, průběžné sledování změn a vývoje. Dlouhodobé a kvalitní profesionální vztahy s „ochrankami“- ochrannými svazy autorů, které jsou často našimi partnery, jsou také velmi důležité.

Jistá síla společnosti a její rozdělení aktivit do více odvětví tak, aby nebyla na správě těchto práv výhradně závislá, je garancí toho, že obchodní rozhodnutí, které učiní, nebudou výsledkem momentálního zoufalství, ale vždy budou mít racionální základ.  Rovněž je to velice důležité v případě platebního selhání (či opožděni s platbou) některého licenčního partnera, což je bohužel velice častý jev, protože společnost má jiné zdroje a tak nejsou její existence a případné odvody Fondu takovou situací bezprostředně ohroženy.  Naše společnost spravuje, kromě fondových filmů, také  vlastni katalog a provozuje velmi úspěšně filmové laboratoře ve Zlíně se zaměřením na záchranu archivních materiálů.

Jaké jsou obvyklé podmínky k uzavření obchodů, mám tím na mysli délku licence  a počet užití díla doma i v zahraničí a jaká je zhruba délky jednání, než je takový obchod uzavřen?

Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, ale - velmi zprůměrováno - domácí televizní licence i jiné licence jsou obvykle na 1-5 let, samostatné zahraniční televizní licence 1 – 4 roky, home video zahraničí 3-5 let, výjimečně i déle (většinou při kombinaci velmi silný distributor + all rights).

Domácí obchody vznikají průběžně, takže je u nich těžké stanovit přesnou délku jednání, ale odhaduji ji na 1-5 měsíců.  Jednání o obchodních podmínkách obvykle zabírají kratší podíl z tohoto období, déle trvá jednání o konkrétní textaci smlouvy, u větších partnerů schvalovací mechanismy.

Co se týká obchodu v zahraničí, mizí výhoda divácky oblíbeného „rodinného stříbra“ a barrandovský archiv je vystaven konkurenci nových filmů i nabídky ostatních světových archivů. Omezením je též technická kvalita materiálů (někde je nutnou podmínkou HD kvalita) a rozsah licencí, který nyní můžeme poskytovat (zejména časově, někteří partneři například nepracují s méně než pěti až sedmiletými licencemi). Úspěšné dojednání obchodu je za těchto podmínek většinou záležitostí několikaměsíčních opakujících se jednání (výjimečně u větších a komplexnějších licencí toto trvá i déle než rok). Je třeba neustále obnovovat, udržovat a rozvíjet databázi kontaktů, vyhledávat partnery specializující se na vysílání nebo distribuci starších filmů a s těmi pak dlouhodobě pracovat s vědomím, že větší část projednávaných možností pravděpodobně v obrovské konkurenci neskončí uzavřením smlouvy (nákupčí si nakonec prostě vyberou něco jiného nebo nabídnou nevýhodné podmínky atd.). Velmi důležité při těchto jednáních jsou osobní vazby, které si léta budujeme.

Kolik Kč bylo od začátku obchodování Vaší společností (Bonton Zlin) utrženo peněz  a kolik bylo z toho  odvedeno  do Fondu na podpory kinematografie?

Níže jsou údaje z let 2006-2010, první řádek je odvod ABZ Fondu, druhý řádek je výše naší provize včetně DPH (2006 – 2009 výše sazby DPH 19%, 2010-  2012 výše sazby DPH 20%)

.2006                   2007                 2008                  2009                  2010162 375 999,27100 847 778,24191 389 037,45139 668 861,2367 568 936,2044 358 636,8926 010 031,8150 053 832,0224 847 499,6212 118 638,14

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page