top of page
Vyhledat

Nově vzniklá expertní skupina OOA-S bude hodnotit výsledky digitalizace českých filmů

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje, že v rámci ochrany autorských práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl zahájila činnost její expertní skupina složená z předních filmových a televizních kameramanů a digitálních restaurátorů.

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje, že v rámci ochrany autorských práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl zahájila činnost její expertní skupina složená z předních filmových a televizních kameramanů a digitálních restaurátorů (doc. Antonín Weiser – vedoucí expertní skupiny). Ti se budou cíleně věnovat hodnocení výsledků digitálního restaurování filmových děl. Situace s digitální prezentací českých dramatických a dokumentárních filmů je v České republice velice neuspokojivá. Rovněž digitalizace v rámci televizního vysílání zatím nedosahuje potřebné kvality. Expertní skupina vypracovala hodnocení zrestaurovaných celovečerních filmů, které byly digitalizovány mezi roky 2011-2018. Zarážející je jejich malé množství a rovněž jejich velmi nízká kvalita. Expertní skupina se bude nadále zabývat hodnocením dalších digitalizátů a to nejen filmových ale i vybraných televizních uměleckých pořadů.

Filmy jsou rozčleněny do skupin označující typ digitalizace jako je remastering, negativní remastering, vulgární (neautorizovaná) digitalizace a digitalizace autorizovaná (podle certifikované metodiky DRA). Toto hodnocení si klade za cíl upozornit nejen odbornou veřejnost, za co a jakým způsobem se utrácejí peníze daňových poplatníků, ale rovněž položit otázku, proč se za vynaložené vysoké prostředky neprovádí digitalizace filmů tou nejlepší a ověřenou metodou vedoucí ke kvalitním výsledkům?

Rozeznávejme zavedenou terminologii:

Digitalizace – jakýkoliv převod analogových informací do dat digitálních

Restaurování – obnova původního vzhledu uměleckého díla

Remastering – dnes digitální úprava uměleckého díla s možností nových autorských korekcí a úprav, vzniká nová autorská verze díla

Negativní remastering – nová změna uměleckého díla s následkem jeho poškození

Digitální restaurování – obnova původního vzhledu díla podle přesné restaurátorské metodiky využívající digitálních nástrojů

Vulgární digitalizace – neodborná, nemetodická digitalizace prováděná s cílem levného zpřístupnění (poškozující původní vzhled uměleckého díla, často se vydává záměrně za tzv. restaurování)

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page