top of page
Vyhledat

Pozvánka: 87. Čtvrteltník, Čaj o páté s ministrem

Český filmový a televizní svaz FITES, z. s. si Vás dovoluje pozvat na 87. Čtvrteltník s názvem Čaj o páté s ministrem.

Seminář se koná v úterý 3. prosince 2019 od 17.00 do 20.00 hodin, v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1, II. poschodí, sál č. dv. 205, stanice MHD Národní divadlo.

Účast v panelu přislíbil ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek.

Tématy diskuse budou: Koncepce mediální politiky České republiky? Legislativní spánek MK ve věci právního ukotvení nezávislosti médií veřejné služby a jejího financování – s důsledkem podfinancování, amatérizace a ovlivňování veřejné služby politiky ze sněmovny. Tajná jednání o zprávách Rady ČT na klubech politických stran ve sněmovně o věci, která ze své povahy má být věcí veřejnou. Stav a problémy české kinematografie - hledání hodnot. Proces volby členů Rady SFK - notorické upozaďování filmařů-tvůrců, požadavek na vyváženost hlavních filmových profesí v Radě SFK. Nerespektování autorů nejen při digitalizaci, restaurování a zpřístupňování filmů organizacemi v působnosti MK - NFA, SFK - svévolné pozměňování kinematografických děl, neuvádění jmen restaurátora a expertů, kteří se podílejí na restaurování, v titulcích digitálních kopií. Neúcta k vyzkoumaným, obhájeným a praxí ověřeným metodikám DRA , za které MK v programu NAKI úspěšně zaplatilo AMU 52 mil. Kč, aby nakonec organizace navázané na MK tyto metodiky svévolně nevyužívaly, nebo z nich vyzobávaly jednotlivosti bez odpovědnosti za problematické výsledky digitalizace, které poškozují nejen autory, ale též obraz kinematografie jako celku. Porušování autorského zákona organizacemi v působnosti MK - NFA, - nezákonná praxe vykopírovávání filmových okének z filmového obrazu vytvořeného kameramanem namísto užití fotografií fotografů s uváděním jmen autorů v publikacích NFA aj. Podpora činnosti FITES ze strany MK a součinnost obou organizací, odborné komise, poradní orgány apod. Respekt k závěrům odborných komisí MK - Ceny ministerstva kultury a další.

Foto: Rastislav Polak_erpol@stonline.sk, Licence: Creative Commons

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page