top of page
Vyhledat

Pozvánka: Náhradní Valná hromada FITES

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: středa 16. května 2018 od 17. 00 hod. Místo konání: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1, I. poschodí, sál č. 108, stanice MHD Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH): Program náhradního zasedání Valné hromady (dále jen VH): 1. Prezence členů FITES. 2. Zahájení, zjištění aktuálního stavu přítomných členů FITES. 3. Volba předsedajícího – řídícího náhradního zasedání VH, volba orgánů náhradního zasedání VH, tedy členů mandátní komise, členů volební komise (skrutátorů) a členů návrhové komise. 4. Zpráva mandátové komise, ověření zda je náhradní zasedání VH usnášeníschopné (případné ukončení náhradního zasedání VH). 5. Přijetí programu náhradního zasedání VH a Jednacího řádu náhradního zasedání VH. 6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období. 7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2018. 8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6. a 7. – usnesení k předneseným zprávám. 9. Hlasování náhradního zasedání VH o návrhu Kontrolní komise – náhradní zasedání VH schvaluje přednesené zprávy / náhradní zasedání VH bere na vědomí / náhradní zasedání VH nesouhlasí. 10. Návrhy a představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise. 11. Projednání návrhu úprav Stanov a hlasování. 12. Zpráva volební komise náhradního zasedání VH o kandidátech na členy Výkonného výboru a Kontrolní komise FITESu. 13. Tajná volba členů Výkonného výboru FITESu. 14. Zpráva volební komise náhradního zasedání VH o výsledku voleb do Výkonného výboru FITESu, popř. 2. kolo voleb. 15. Návrh kandidátů do Kontrolní komise a tajná volba členů Kontrolní komise FITESu. 16. Zpráva volební komise náhradního zasedání VH o výsledku voleb do Kontrolní komise FITESu, popř. 2. kolo voleb. 17. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení náhradního zasedání VH. 18. Přijetí závěrečného usnesení náhradního zasedání VH, závěr.

Náveh nového znění stanov FITES je k nahlédnutí zde: Stanovy FITES - návrh (PDF)

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov, možno konzultovat na adrese: zdena.cermakova@volny.cz nebo telefonicky na tel. č. 724 216 657.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page