top of page
Vyhledat

Pozvánka na slavnostní udílení Cen TRILOBIT 2022

Ceny TRILOBIT udílené Českým filmovým a televizním svazem FITES za mimořádná audiovizuální díla, která byla veřejně předvedena v období od 1. 11. 2020 do 30. 11. 2021, budou vyhlášeny 22. 1. 2022. Slavnostní ceremoniál 35. ročníku předávání cen TRILOBIT se uskuteční ve výjimečném prostředí evropského laserového výzkumného centra ELI Beamlines Fyzikálního ústavu AV ČR v Dolních Břežanech.

Akce se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové.

Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

K aktuální činnosti Českého filmového a televizního svazu FITES a cenám TRILOBIT 2022 se vyjádřil režisér a předseda FITES Mgr. Jaroslav Černý:

„Koncem roku 2020 jsem byl zvolen předsedou Českého filmového a televizního svazu FITES.

S vědomím, že jde o nezáviděníhodnou roli, která bude nejen časově náročná, ale zejména zodpovědná. V době, kdy členové FITESU se samozřejmostí počítají s tím, že vydáváme časopis SYNCHRON, pořádáme ČTVRTLETNÍKY, spolupořádáme předávání dabingových cen Františka Filipovského v Přelouči a předáváme audiovizuální ceny TRILOBIT, nastává zásadní problém,

a tím jsou finance. Každá akce či počin je jimi vázána a bez vzájemné spolupráce všech členů FITESU, jejich výpomoci, nápadů a nezištného zapojení se do organizace není v silách samotných členů Výkonného výboru (devítičlenného) vše realizovat.

Předávání cen TRILOBIT jsme dlouhodobě pořádali ve spolupráci s městem Beroun. Mělo to výhodu v tom, že na pořádání každého ročníku jsme měli spolehlivého partnera, který se s námi o průběh předávání cen pracovně i organizačně a finančně podělil.

Současné tempo vývoje nových technologií však ovlivňuje i tvůrčí postupy a procesy

v audiovizi. I to je jeden z důvodů, proč se FITES v roce 2022, po dvacetiletém předávání cen

v Berouně, rozhodl inovovat prostředí předávání dnes již tradičních audiovizuálních cen TRILOBIT. Nově zvolené místo, kde působí vědci z celého světa, výjimečné prostředí evropského laserového výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech je oním novým prostředím.

S vědomím, že „věda je fantazie omezená poznáním” a fantazie audiovizuálních tvůrců je neomezená, je ELI Beamlines to správné nové místo k udílení výjimečných cen TRILOBIT. Tím krokem jsme jako FITES převzali veškerou rozsáhlou organizaci udílení cen a zavazující odpovědnost. Věříme, že tato cesta povede k většímu zviditelnění FITESU i cen TRILOBIT, které si tato akce zaslouží. Průběh slavnostního večera 22. 1. 2022 bude vysílat ČT ART, hlavním mediálním partnerem je ČT.”

Nové místo konání vyhlášení cen TRILOBIT blíže představuje jeho tiskový mluvčí

Mgr. Michael Vích: „Laserové centrum ELI Beamlines je součást evropské iniciativy Extreme Light Infrastructure – ELI provozující nejvýkonnější a nejintenzivnější lasery na světě. Díky unikátnímu výzkumnému zázemí umožňuje vědeckým týmům z celého světa uskutečnit přelomové objevy. Je tak možné studovat základní strukturu hmoty, vývoj planet a hvězd, zobrazovat drobné struktury organismů proteinů, virů a bakterií, vyvíjet nové léky, záření odolné materiály pro kosmické stanice atd. Centrum ELI Beamlines, jež je umístěné v Dolních Břežanech, je součástí Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a bylo pro vědecké experimenty zpřístupnilo v roce 2018.”

Tradice zavazuje

Cena TRILOBIT je nejstarší česká audiovizuální cena, která se od počátku rovnocenně věnuje nejen filmové, ale i televizní, a v poslední době šířeji pojaté audiovizuální tvorbě včetně její knižní reflexe. Dle statutu se mohou o ocenění ucházet audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, díla vzniklá v české produkci nebo koprodukci s podílem českých tvůrců nebo producentů, která byla veřejně předvedena v období 1. 11. 2020 – 30. 11. 2021.

Poprvé byla cena TRILOBIT udělena FITESem v roce 1966. V roce 1970 byla činnost Svazu z politických důvodů zastavena a dočkala se obnovení až v roce 1991.

V současnosti pokračuje FITES v tradici udílení cen TRILOBIT. Toto ocenění je jedinečné v tom, že dlouhodobě a systematicky upozorňuje na snímky stojící mimo hlavní mainstreamovou vlnu, a tedy i publicity, přestože jde o díla umělecky i tematicky velmi cenná. U hodnocení jsou zásadním kritériem kromě estetické kvality a umělecké formy děl zejména jejich společenská a občanská naléhavost a mravní hledisko. Vzhledem k širokému záběru posuzované audiovizuální tvorby (včetně její knižní reflexe) je práce poroty, jež je tradičně „víceoborová”(kameraman, kinař, divadelní, televizní a mediální kritik, režisér, střihačka, dokumentarista, novinář, kritik a anlytik) velice náročná a konkurence adeptů na některou z cen mimořádně velká.

Ceny uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní svaz FITES, z. s., za podpory obce Dolní Břežany a za přispění subjektů podporujících audiovizuální tvorbu. O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje Výkonný výbor FITES.

Tvůrci se ucházejí o tyto ceny:

Hlavní cena TRILOBIT Barrandien 2022

Maximálně 5 cen TRILOBIT 2022

Cena Vladislava Vančury za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl

ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a mezinárodnímu věhlasu

CENA MOC BEZMOCNÝCH je udělována za přínos audiovizuálního díla rozvoji občanské společnosti (dříve Cena Václava Havla, následně Cena Ferdinanda Vaňka)

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA – CITRÓN je cena kritická, porota ji může udělit (jednotlivci, skupině, instituci) za počin, který śkodí audiovizuální sféře.

Tiskové zprávy Cen TRILOBIT 2022:

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page