top of page
Vyhledat

Pozvánka: Valná hromada FITES 2017

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: úterý 23. května 2017 od 16.00 hod. Místo konání: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1, II. poschodí, sál č. 206, stanice MHD Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH): 1. Prezence členů FITES. 2. Zahájení, volba předsedajícího – řídícího VH, volba orgánů VH, tedy členů mandátní komise a členů návrhové komise. 3. Zjištění aktuálního stavu přítomných členů FITES. 4. Zpráva mandátové komise, ověření zda je VH usnášeníschopná (případné ukončení VH). 5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH. 6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období. 7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2017. 8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6. a 7. Usnesení k předneseným zprávám. 9. Hlasování VH o návrhu Kontrolní komise: VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí. 10. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH. 11. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page