top of page
Vyhledat

USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Aktualizováno: 5. 6. 2023


VALNÁ HROMADA ČESKÉHO FILMOVÉHO A TELEVIZNÍHO SVAZU FITES, z.s. dne 30. května 2023


USNESENÍ VALNÉ HROMADY


Dosavadní předseda FITES Jaroslav Černý shrnul činnost sdružení v průběhu posledních dvou let. Vyzdvihl zejména odbornou práci vedení časopisu Synchron, který dává prostor společné diskusi s ostatními profesními sdruženími, umožňuje vyjadřovat se k současné umělecko-politické situací, kde „umění“ je stále více upozaděné. Jde zejména o podporu uměleckých spolků od státních institucí a svojí publikační činností, která není nijak cenzurovaná, synchronizuje jejich informovanost a činnost. Navíc obsah Synchronu dává prostor mladé umělecké generaci.


Byla přednesena a schválena zpráva o hospodaření za minulé období členem kontrolní komise Petrem Makovičkou.


FITES nadále bude pokračovat v přípravách a realizacích akcí TRILOBIT, Cen Františka Filipovského v Přelouči, Čtvrtletníků (kde chce zapojit do diskuse s mladší generací a prezentovat jejich názory), FITESPARTY na MFF KV, s tím, že se bude více zaměřovat na propojení multiprofesní úlohy FITES, která je předurčena historickou podobou jejího vzniku počátkem šedesátých let minulého století.


Čestným členem FITES byl jmenován kameraman a dlouholetý člen VV František Němec, který v tomto roce dovršil úctyhodných 90 let.


Bylo odhlasováno valnou většinou přítomných členů FITES zvýšení členských příspěvků na 800 Kč ročně a pro důchodce nad 65 let poloviční sazbu 400 Kč. Splatné od ledna 2024.

V tajných volbách byli zvoleni nejvyšším počtem hlasů kandidáti do Výkonného výboru, jmenovitě: Elmar Kloss, Šárka Kosková, Jaroslav Černý, Marek Jícha, Jana Tomsová, Martin Vadas, Vlastimil Venclík, Petr Makovička, Olga Strusková.

Dále byli zvoleni 2 členové do Kontrolní komise: Antonín Dekoj a Katarína Vaculíková-Slobodová.


Toto usnesení bylo schváleno Valnou hromadou FITES 30. 5. 2023

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page