top of page
Vyhledat

VALNÁ HROMADA FITES 2020

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

1. část-zasedání Valné hromady FITES, středa 25. listopadu 2020, od 15.00 hodin prostřednictvím online konference, aplikace Zoom.


Svoji emailovou adresu zašlete na kontakt lampafilmx@gmail.com (prof. Marek Jícha), z tohoto mailu Vám bude odeslána pozvánka na Valnou hromadu.

(body programu 1.-12.)

2. část-tajná volba členů Výkonného výboru FITES

čtvrtek 26. listopadu 2020, od 15.00 do 16.00 hodin

v podloubí mostu na Střeleckém ostrově, výsledky tajné volby Výkonného výboru a Kontrolní rady FITES volební komise sečte, podepíše a na místě v 16,05 vyhlásí (body programu 16. - 19.)

Program Valné hromady (dále jen VH):

1. část-zasedání Valné hromady FITES, středa 25. listopadu 2020, od 15.00 hodin prostřednictvím online konference, aplikace Zoom

 1. 1. Prezence členů FITES.

 2. 2. Zahájení.

 3. 3. Volba orgánů VH: předsedajícího, zapisovatele, mandátové komise, návrhové komise a volební komise.

 4. 4. Zpráva mandátové komise, ověření, zda je zasedání VH usnášeníschopné. Kontrola, počtu členů FITES, kteří mají splněné členské povinnosti ke dni konání VH, mandátová komise vyhlásí kvórum pro přijímání usnesení (přítomnou většinou) případně bude upozorňovat, že se počet přítomných změnil.

 5. 5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.

 6. 6. Výroční zpráva a plán činnosti FITES na následující období.

 7. 7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2020.

 8. 8. Návrh Kontrolní rady FITES k bodům 6 a 7, usnesení k předneseným zprávám.

 9. 9. Usnesení VH ke zprávám Kontrolní rady: VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí. Hlasuje se a volební komise sčítá po jménech.

 10. 10. Návrhy a představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní rady.

 11. 11. Projednání návrhu úprav Stanov a hlasování.

 12. 12. Diskuse a různé podněty členů FITES.

 13. 13. Zpráva návrhové komise, návrh usnesení VH.

 14. 14. Zpráva volební komise VH o kandidátech na členy Výkonného výboru a Kontrolní rady FITES.

 15. 15. Přijetí usnesení VH a závěr 1. části VH.

2. část-tajná volba členů Výkonného výboru FITES čtvrtek 26. listopadu 2020, od 15.00 do 16.00 hodin v podloubí mostu na Střeleckém ostrově

 1. 16. Tajná volba členů Výkonného výboru FITES.

 2. 17. Zpráva volební komise zasedání VH o výsledku voleb do Výkonného výboru FITES bude součástí zápisu z VH – podepisuje předsedající a předsedové návrhové a volební komise.

 3. 18. Tajná volba členů Kontrolní rady FITES.

 4. 19. Zpráva volební komise zasedání VH o výsledku voleb do Kontrolní rady FITES bude součástí zápisu z VH – podepisuje předsedající a předsedové návrhové a volební komise.

Zápis VH bude pak zaslán všem účastníkům Zoom konference a hlasujícím.

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov, možno konzultovat na adrese: zdena.cermakova@fites.cz nebo telefonicky na tel. č. 724 216 657.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page