top of page

Zpráva ČTK o udělení Trilobita Vlastimilu Vávrovi

Vedení Čs. televize považuje za nutné distancovat se veřejně od rozhodnutí Svazu čs. Filmových a televizních umělců (FITES) udělit ceny za filmovou a televizní tvorbu za rok 1968, zejména v případě ocenění televizních publicistických pořadů V. Vávry. Jeho čtyřdílný televizní seriál Na pomoc generální prokuratuře sehrál v loňském roce výrazně negativní úlohu při dezorientaci naší veřejnosti. Mezi motivy zrodu tohoto seriálu byla nesporně i nezdravá honba za pochybnými senzacemi a při přípravě pořadu pak byly hrubě narušeny základní principy novinářské etiky, především povinnost publicisty prověřovat důkladně všechna fakta. Tyto pořady přispěly k sugestivnímu šíření výmyslů o smrti J. Masaryka a k vytváření antikomunistické a antisovětské psychózy. Rozhodnutí Svazu čs. filmových a televizních umělců ocenit podobnou publicistiku není zřejmě náhodné. Znovu potvrzuje, že vedení této organizace chce i nadále orientovat tvůrčí pracovníky nesprávným směrem. Současně se ukazuje, že vedení FITESu pokračuje ve své problematické politické aktivitě nedávno uplynulého období. Tato skutečnost staví před celou veřejnost na pořad dne aktuální otázku, zda má být ze státních prostředků podporována činnost takto orientované organizace.

bottom of page