top of page
Vyhledat

Ceny TRILOBIT BEROUN 2016 rozdaly letošní trofeje

V Berouně, 16. ledna – Prestižní audiovizuální ceny TRILOBIT BEROUN 2016 odtajňují své nové laureáty. Tradiční ceny Českého filmového a televizního svazu FITES, které jsou každoročně udělovány nejhodnotnějším počinům v oblasti audiovizuální tvorby za uplynulé období, byly dnes večer rozdány po devětadvacáté. Zato poprvé se slavnostní ceremoniál konal v Kulturním domě Plzeňka v Berouně, poprvé také před objektivy kamer České televize, která jej vzápětí odvysílala na programu ČT art, a také jako vůbec první ocenění českých filmových tvůrců v letošním roce. Večerem provázel sám držitel dvou Trilobitů, moderátor, herec, scenárista a režisér Jan Kraus, bývalý předseda FITES.

Z letošního hodnocení hlavní a dětské poroty vzešlo udělení celkem dvanácti cen, jejichž společným jmenovatelem je poukázat na kvalitu umělecké výpovědi, společenský a kulturní přínos audiovizuální tvorby zejména v českém, ale i mezinárodním prostředí. Hlavní cenu TRILOBIT BEROUN 2016 si ze sobotního ceremoniálu odvezli režisér a spoluscenárista filmu Schmitke, Štěpán Altrichter, dále režisér Petr Václav za dokument Zpověď zapomenutého a bratři Kryštof a Matěj Hádkovi za herecké výkony v hojně skloňovaném celovečerním dramatu loňského roku Kobry a Užovky.

Novým držitelem Ceny Vladislava Vančury, která akcentuje dlouhodobý či celoživotní přínos filmových tvůrců české audiovizuální tvorby a představuje onu pověstnou „síň slávy“, se ve svých devadesáti letech stal legendární režisér Vojtěch Jasný, jeden z prvních absolventů v historii FAMU, za něhož však s ohledem na aktuální zdravotní stav křišťálovou plastiku převzal producent Aleš Hudský. Cena Václava Havla za přínos občanské společnosti byla udělena „v zastoupení Ivana Havla“ redaktorovi České televize a moderátorovi publicistického pořadu Hyde Park Civilizace, Danielu Stachovi, Cenu Josefa Škvoreckého si za filmovou adaptaci literárního díla v Berouně převzal scenárista a režisér Petr Zelenka. Mnichovský komplex je kniha historika Jana Tesaře, která se stala volnou inspirací pro scénář jeho celovečerního filmu Ztraceni v Mnichově.

Uznání a Ceny poroty se dostalo trojici snímků – animované Anatomii pavouka Vojtěcha Kisse, dokumentu Evangelium podle Brabence díky režii a kameře Miroslava Janka a také celovečernímu dokumentárnímu filmu Nízká Vysoká hra režiséra Martina Vadase. Svého čerstvého laureáta má také Mimořádná cena poroty, která putovala za české hranice do rukou ukrajinského režiséra Oleha Sencova odsouzeného za kritiku ruské okupace Krymu. Porotci udělili rovněž Zcela zvláštní cenu poroty – Zlatý citrón, která po loňské cestě do Poslanecké sněmovny zamířila tentokrát do Senátu České republiky k rukám senátora Jana Veleby. Letos potřetí byla rovněž udělena Cena dětské poroty – Berounský medvídek. Po napínavém hlasování poroty složené ze žáků berounských škol ji nakonec obdržel režisér Radek Beran za svůj loutkový snímek Malý Pán.

Hosty slavnostního večera a zároveň předávajícími audiovizuálních cen TRILOBIT BEROUN 2016 se pro 29. ročník stali místostarosta města Berouna Ivan Kůs, ředitelka spolupořádajícího Městského kulturního centra Beroun Kateřina Masopustová, dále poslankyně Parlamentu ČR Věra Kovářová Železná, bratr bývalého prezidenta Ivan Havel, náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková, ředitel vývoje pořadů a programových formátů České televize Jan Maxa, zástupci partnerů a sponzorů letošního ročníku, jako jsou Evžen Listík ze společnosti RWE Energo, Pavel Končela ze společnosti MAPOR, Bohumil Stibal, majitel Zámeckého dvora Všeradice, Marek Kolařík a Lukáš Trnka ze společnosti UGO! Media a další.

Tak jako v předešlých letech převzal křišťálovou trofej pocházející z nižborské sklárny Rückl Crystal každý z oceněných tvůrců či protagonistů jednotlivého filmového díla. Kromě oceněných snímků, filmových a jiných osobností stála v centru pozornosti organizace slavnostního večera jeho scénografie, které dominovala gigantická projekce vytvářející holografický efekt nebo speciálně pro tuto příležitost ztvárněná tzv. „audiovizuální kulička“, která svým pootočením na bílou či černou stranu symbolizovala opačné polarity, jakkoliv k tomu během večera dostala příležitost. O zábavu se mimo jiné v mezičasech postarala tanečně-hudební skupina Jelení loje.

Za pořadatelstvím cen TRILOBIT BEROUN 2016 stojí Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., Městské kulturní centrum Beroun a město Beroun, kde se letošní ročník uskutečnil již po šestnácté. Tak jako v minulých ročnících předcházel večernímu slavnostnímu udílení cen doprovodný program v Městském kině Beroun – pro děti Dopoledne s Večerníčkem s kvízem o ceny a odpolední a večerní blok filmů favorizovaných letošními porotci.

Největším favoritem byl Zelenkův opus Ztraceni v Mnichově Letošní vítěze hledala hlavní porota mezi 109 přihlášenými tituly – hranými, dokumentárními, animovanými, zpravodajskými či publicistickými, dětská porota pak klasifikovala celkem 26 titulů s dětskou či rodinnou tematikou. Některé z nich byly i několikadílnými cykly či seriály. Do užších nominací se pak dostalo celkových 35 titulů. Není náhodou, že na hlavní cenu TRILOBIT BEROUN 2016 dosáhly hned dva hrané snímky – v letošním ročníku totiž oproti předchozím převážila hraná tvorba.

Okolnosti hodnocení a spolupráci porotců, které předcházely konečnému verdiktu, popisuje předseda hlavní poroty, profesor Vladimír Just: „Řekl bych, že co do obecné shody nejvíce favorizovaný byl Zelenkův opus Ztraceni v Mnichově, ale je tu jeden paradox. Jelikož byla na Trilobity v hraných filmech dost tlačenice, a jelikož jsme si všimli, že jako jediný z těch nejlepších hraných Zelenka mj. originálně zpracovává motivy z literárního (resp. historického) knižního díla, „přešoupli“ jsme ho nakonec do neobsazené kategorie Ceny Josefa Škvoreckého. Ale jen těsně neprošel návrh, aby byl film oceněn dvakrát – tj. aby dostal jak „Škvoreckého“, tak Trilobita (i tato varianta byla dlouho ve hře). To bylo opravdu těžké rozhodování, protože někteří byli toho názoru, že „Škvorecký“ je pro tak vynikající film málo,“ vysvětluje Vladimír Just, ačkoliv sám považuje toto ocenění za „dostatečně hodnotné“.

„Druhým problémem byla obava některých členů poroty, aby cena bratřím Hádkům nebyla chápána jako jediná kvalita filmu – proto jsme ve zdůvodnění výslovně jmenovali i zásluhu režiséra. A třetím problémem – alespoň pro mě – bylo to, že námětově originální a objektivně, co do společenského dopadu nejsilnější a nejdiskutovanější z loňských dokumentů Stále spolu, pojednávající o rodině Mlčochových (rež. Tomanová) na cenu nakonec těsně nedosáhl,“ pokračuje Just. Slova uznání, a tedy i obhajoby, proč a v jakých rovinách byly jednotlivé počiny oceněny, zazněly z úst členů poroty přímo během slavnostního ceremoniálu.

Letošní hlasování bylo dramatické „Každý ze sedmi členů poroty měl nějakého favorita, který mu nakonec „o fous“ neprošel: výsledek kolektivního hlasování je vždycky kompromis. A to, že Zcela zvláštní cenu poroty – Zlatý citrón nakonec těsně nedostala „zpackaná“ digitalizace (o níž se debatovalo snad nejdéle), neznamená, že by porota neviděla problematičnost této věci,“ vysvětluje Just. Volbu vítězných snímků letos provázely dramatické momenty nejen v kruhu hlavních, ale také dětských porotců, o čemž svědčí mimo jiné skutečnost, že o Ceně dětské poroty – Berounském medvídku, kterou získal loutkový film Malý Pán, rozhodly čtyři hlasy proti třem. „Pro film jsem se sice v konečném hlasování nerozhodla, ale byl pěkný a moc se mi líbilo výtvarné zpracování, velmi mě překvapilo. Ale byl napínavý a příběh byl také nádherný,“ vystihla ve své obhajobě předsedkyně dětské poroty Ellen Zábojová.

Uspěly hrané filmy, dokumenty i publicistika Vedle již zmiňovaného uznání věrohodnosti a psychologického vykreslení hereckých výkonů bratrů Hádkových nebo Zelenkova vtipného a invenčního pojetí snímku Ztraceni v Mnichově porota poukázala rovněž na užití minimalistických filmových prostředků režiséra Štěpána Altrichtera ve filmu Schmitke, nápadité vykreslení hudby a osobnosti skladatele Josefa Myslivečka v dokumentu Zpověď zapomenutého režiséra Petra Václava, ale neváhala zabrousit například také do publicistických vod při ocenění redaktora a moderátora televizního pořadu Hyde Park Civilizace Daniela Stacha, zejména za „detailní přípravu, inovativní dramaturgii a skvělou prezentaci pořadu“.

Do takzvané síně slávy se pro letošní ročník „probojoval“ filmový režisér, kameraman, ale také scenárista, fotograf a vysokoškolský pedagog Vojtěch Jasný. Porota se záměrem vyzdvihnout celoživotní tvorbu tohoto devadesátiletého režiséra jej ocenila za celoživotní přínos české i světové kinematografii. Režisér proslulých snímků Až přijde kocour nebo Všichni dobří rodáci, které se zrodily v přibližně téže době jako ceny TRILOBIT samy, nebo jednoho z počinů počátku devadesátých let Proč Havel? do své sbírky filmových trofejí z Cannes, San Sebastianu, Buenos Aires a řady dalších nyní zařadí také plastiku s bustou Vladislava Vančury.

Nechvalně populární „Zlatý citrón“ Svou popularitu si za roky existence cen TRILOBIT BEROUN vydobyla i Zcela zvláštní cena poroty – Zlatý citrón, již má porota právo udělit. Ta při loňském udílení způsobila, že se ceny TRILOBIT BEROUN 2014 dostaly až na pořad jednání Poslanecké sněmovny PČR. Nejinak tomu možná bude i letos. Důvodem se může stát totiž adresování této ceny senátorovi Janu Velebovi, jehož „legislativní návrhy a veřejná vystoupení dokazují principiální nepochopení smyslu existence médií veřejné služby a znovu křísí touhu některých politiků proměnit službu veřejnosti v posluhu vlastním zájmům,“ odůvodnil výrok poroty jeden z jejích členů, Jan Svačina. Pro cenu symbolicky zpodobněnou citrónem ve skleněné etuji si na Plzeňku pan senátor nepřijel, omluvil se ze zdravotních důvodů.

TRILOBIT BEROUN ukazuje na „nenápadné“ filmy i na palčivé otázky „Přínos Trilobitů i letos vidím v naplnění rozpětí od upozornění na „nenápadné“ filmy (Zpověď zapomenutého, Schmitke, Anatomie pavouka) až po jejich největší přednost proti všem stávajícím cenám – jejich občanského a morálně-politického přesahu, který odráží Mimořádná cena nespravedlivě vězněnému Olehu Sencovovi, Cena Václava Havla i „Zlatý citrón,“ bilancuje nad letošním ročníkem Vladimír Just.

Právě Olehu Sencovovi je společně s Mimořádnou cenou poroty adresován rovněž otevřený dopis FITESu, podepsaný jeho předsedou a rovněž režisérem Martinem Vadasem: „(…) Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., již dříve opakovaně intervenoval za Vaše propuštění z ruského zajetí. Nespravedlivé uvěznění statečného kolegy ukrajinského filmaře ruskou okupační mocí na Krymu nás velmi pobuřuje. Posíláme Vám tento otevřený dopis do vězení a na vědomí i vládě České republiky, která nám dopisem náměstka ministra zahraničí Jakuba Kulhánka v březnu 2015 slíbila, že osud režiséra Oleha Sencova bude sledovat a společně s vládami zemí Evropské unie usilovat o Vaše propuštění na svobodu. K naší nelibosti se ono úsilí Evropské unie i přes protesty mezinárodní filmařské obce stále míjí účinkem, proto jsme tady a připomínáme, že náš profesní kolega režisér Oleh Sencov prožil nespravedlivě další Vánoce a Nový rok v ruském vězení! Přejeme Vám, milý pane režisére, mnoho sil, zdraví a štěstí v roce 2016. Těšíme se na setkání s Vámi na svobodě,“ vzkazuje FITES.

>> Záznam z udílení cen je k vidění zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11382545535-trilobit-beroun-2016/

>> Vice o cenách najdete na www.cenytrilobitberoun.cz

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page