top of page
Vyhledat

JEDNÁNÍ OAZA S MINISTREM LUBOMÍREM ZAORÁLKEM

Dne 23.6.2021 proběhlo na půdě Ministerstva kultury ČR společné jednání zástupců kolektivních správců OOA-S a OAZA s ministrem kultury ČR PhDr. Lubomírem Zaorálkem a poslankyní Mgr. Kateřinou Valachovou, PhD. Cílem jednání bylo informovat ministra kultury o postupu Státního fondu kinematografie (SFK), který již mnoho let ignoruje žádosti OOA-S a OAZA o výplatu autorských skupin uměleckých střihačů a mistrů zvuku. Státní fond kinematografie obchoduje s právy ke starším českým filmům vyrobeným v letech 1693-1991, přičemž vyplácí všechny tvůrčí skupiny autorů, kromě uměleckých střihačů a mistrů zvuku. Tyto dvě skupiny dlouhodobě přehlíží a odmítá s nimi jednat. Kolektivní správci informovali ministra kultury, že jsou již demotivováni k dalšímu vyjednávání se SFK, protože toto nemá žádný vývoj a nelze již očekávat posun. Ministr kultury ujistil zástupce kolektivních správců, že se záležitostí bude zabývat. Za OAZA se jednání zúčastnil ředitel Mgr. Karel Ulm a pedagog FAMU Mgr. Vladimír Skall. Za umělecké střihače Mgr. Dalibor Lipský.

Za setkání velmi děkujeme!

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page