top of page
Vyhledat

JEDNÁNÍ RADY ČESKÉ TELEVIZE O ZRUŠENÍ FILMOVÉ LABORATOŘE

Dne 17. srpna 2022 proběhlo od 11.hodin na Kavčích horách v rámci jednání Rady České televize slyšení zástupců profesních asociací a filmových škol k úmyslu vedení České televize zrušit filmové laboratoře. Tento protest spojil všechny profese dohromady tedy Asociaci českých kameraman (AČK), Asociaci režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS), Českou filmovou a televizní akademii (ČFTA), Ochrannou asociaci zvukařů – autorů (OAZA), Asociaci filmových střihačů a střihaček (AFS), Český filmový a televizní svaz FITES, FAMU a FAMO. jako jeden muž nastoupili na obranu unikátní a vysoce kvalitní pražské filmové laboratoře. Zvukový záznam tohoto jednání najdete na webu České televize. Konkrétně v čase 1:07:00, jedna hodina a sedm minut, bod jednání č.7.


Tým odborníků filmové laboratoře pod vedením vrchního technologa Tomáše Hejduk čekají, co s nimi bude.

Okamžitě se do nás pustili novináři, prosíme podpořte nás svými laiky. Prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha zde bojuje za uznání práce kvalifikovaných odborníků a za budoucnost vyvolávání filmového negativu v Praze. Čtěte na: https://www.lupa.cz/clanky/ceska-televize-nalijme-si-cisteho-vina-filmove-laboratore-nepotrebujeme/


Základní premisy oborových Asociací a filmových škol k jednání s Radou ČT:

  • Existují také jiné hodnoty, než jen ekonomický růst a vývoj divácké sledovanosti. Autorské organizace společně s filmovým školstvím, vedle logického úsilí o zvýšení televizních a rozhlasových poplatků, mají starost o hodnoty obecně kulturní, související s udržováním národní kulturní identity. Existence filmové laboratoře mezi ně patří. Veřejná služba ČT má za úkol rovněž péči o českou kinematografii a sem patří také udržení ochranných křídel nad poslední filmovou laboratoří v Praze. V Praze, v jednom z největších filmových center Evropy, se od doby Jana Kříženeckého vždy vyvolával filmový negativ. Nejde tedy jen o kulturní, ale také o prestižní záležitost.

  • Zájmy Zpravodajství ČT na vyklizení prostor laboratoře a vybudování nového studia jsou s právem na existenci unikátní a vysoce kvalitní filmové laboratoře, nesouměřitelné a to hlavně v době, kdy nejsou na podobné stavby peníze. Nejsou-li peníze na výrobu, na honoráře autorů, režisérů, kameramanů, mistrů zvuku a střihu, omezuje-li se vysílání a produkce ČT, kde se berou peníze na náročnou likvidaci laboratoří a novou stavbu zpravodajského studia?

  • Činnost Filmové laboratoře Zlín, a.s., je rovněž ohrožena. Po případném zániku laboratoří v ČT, Zlín logicky zvýší ceny, uplatní monopol na trhu, což zlikviduje nejen filmové školství, které jede rozpočtově rovněž nadoraz. Pro ČT nastanou neúměrně nekomfortní situace, neboť i filmový archiv ČT je plný filmových archiválií, které čeká dlouhodobá chemická ochrana a to není jenom čistění, ale rovněž zabezpečovací kopírování na filmový intermediát. Nedokážeme si představit výši plateb za tyto kopírovací služby prováděné v zahraničí, přitom doma máme vysoce kvalitní kopírku i celý zpracovatelský proces in house a mohli bychom tyto služby sami nabízet např. do Německa. V sázce jsou tedy hodnoty nedozírných rozměrů.

  • Na společné schůzce autorských organizací a filmových škol s vedením ČT se 11.7. 2022 dohodlo, že se filmová laboratoř zatím rušit nebude a tento problém se odloží na příští rok. Mezitím se účastné strany budou snažit o zabezpečení rozpočtu pro filmové laboratoře, řádově jde o 10 mil. korun. Autorské organizace a filmové školy spolu s ČT zahájily jednání na NPÚ o začlenění laboratoře ČT do seznamu národních technických památek UNESCO. Aktivita s UNESCO spadá do této dohody. Organizace celého procesu se ujala FAMU. Další schůzka, kam jsou zváni již všichni účastníci proběhne na NPÚ dne 7.9. 2022 od 11.hodin. Účast přislíbil pan ředitel divize Technika ČT a hlavní technolog Michal Kratochvíl za ČT. Rovněž je potřeba udělat marketingový plán na propagaci filmové laboratoře, protože je jedna z mála kvalitních filmových laboratoří v Evropě a není proto důvod, aby ekonomicky strádala.

  • Na závěr si dovolujeme připomenout obrovské množství lidské práce, technické a technologické finesy, odborné mistrovství a unikátní know-how, práci zaměstnanců laboratoře ČT, kteří patří mezi špičkové odborníky v oboru. Jde o tradici největšího výrobce českých filmů po listopadu 1989. A v neposlední řadě jde i o filmovou kulturu a kulturu vůbec. To vše přece nejde jen tak lehkomyslně zahodit. Jde o odpovědnost dobrého hospodáře, nutnost starat se rovněž o statky, které již existují, jsou součástí našeho národního bohatství a je tedy potřebné pracovat na jejich uchování.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page