top of page
Vyhledat

Tisková zpráva o vítězích TRILOBITŮ 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA O VÍTEZÍCH


TZ3_Ceny_TRILOBIT_2023_OCENĚNÍ_final
.docx
Stáhnout DOCX • 41KB


Tisková zpráva k vyhlášení cen Filmového a televizního svazu FITES


TRILOBIT 2023


Dolní Břežany: Ceny TRILOBIT udílené Českým filmovým a televizním svazem FITES za mimořádná audiovizuální díla byly vyhlášeny 21. 1. 2023 na slavnostním ceremoniálu, který se uskutečnil v moderní sportovní hale v Dolních Břežanech. Ceremoniál streamovala ČT. Jedny z nejstarších filmových cen již po šestatřicáté poukázaly na díla s výraznou uměleckou kvalitou a s etickým a společenským přesahem.


Ceny TRILOBIT 2023 se uskutečnily pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Mgr. Petry Peckové a ministra kultury České republiky Mgr. Martina Baxy.Ceny TRILOBIT 2023 byly uděleny následovně

Český filmový a televizní svaz FITES

uděluje

CENU TRILOBIT 2023

Tereze Nvotové

režisérce a spoluscenáristce filmu

SVĚTLONOC

Film mladé režisérky dokazuje, že vysoce aktuální témata, jakými jsou násilí na ženách a zakořeněné předsudky každé komunity vůči jinakosti, vedoucí i v 21. století až k iracionální davové agresi, lze zpracovat i jinak než pouze s publicistickou přímočarostí. Lze k nim přistupovat i imaginativně, metaforicky, s citem pro tajemství a nejednoznačnost básnického obrazu.Český filmový a televizní svaz FITES

uděluje

CENU TRILOBIT 2023

Adamu Sedlákovi

za režii filmu

BANGER.

Porota oceňuje BANGER. coby výrazné generační dílo vyčnívající z řad tuzemské filmové produkce, která jinak mladé publikum a jeho témata tradičně povětšinou ignoruje.

Jde o vizuálně neotřelý film, který těží z nejsoučasnějších pop-kulturních trendů.

Rapovou subkulturu a život mladých lidí se díky kvalitnímu scénáři, autentickému příběhu a silným hlavním postavám daří zasadit do lokálního kontextu a svým svěžím zpracováním přiblížit mainstreamu.Český filmový a televizní svaz FITES

uděluje

CENU TRILOBIT 2023

Patriku Lančaričovi

za režii dokumentu

DEŽO HOFFMANN – FOTOGRAF BEATLES

Porota oceňuje ryze filmovou řeč, jež v symbióze s hudbou a neotřelými archivními záběry

ve strhujícím dynamickém tempu vypráví pozoruhodný životní osud významného umělce

a Evropana slovenského původu, ve světě možná známějšího než u nás. Na fenoménu Beatles a jejich fotografa znovuprožíváme příběh Evropy a světa druhé půle minulého století.Český filmový a televizní svaz FITES

uděluje

CENU TRILOBIT 2023

Martinu Kubovi

za režii filmu

VINLAND

Režisér Martin Kuba získává TRILOBITA za vyspěle uchopený tvar studentského filmu, a to jak skvělým užitím filmových výrazových prostředků, tak co do sdělení. Snímek se zabývá ožehavým a aktuálním tématem vykořisťovaných zahraničních dělníků a přibližuje tím českému divákovi paralelní svět, který většina z nás nevnímá, a přesto se nás týká.

Navíc žánrovým pojetím, které z filmu činí nejen důležitou výpověď, ale i napínavou a poutavou podívanou.Český filmový a televizní svaz FITES

uděluje

CENU MOC BEZMOCNÝCH

Tomáši Kratochvílovi

za film

PONGO CALLING

Dokument nápaditým a citlivým způsobem vytváří portrét Štefana Ponga – člověka, který svými názory i činy popírá a vyvrací předsudky a zjednodušující náhledy na romskou problematiku, jež jsou tak hluboce zakořeněné v naší společnosti. Osobní zkušenost

s rasismem ho přivedla k emigraci, kde našel příznivé podmínky pro vzdělání i osobnostní rozvoj svých potomků. Začal také účinně pomáhat těm nejbědnějším, sociálně nejvyloučenějším romským společenstvím u nás.Český filmový a televizní svaz FITES

uděluje

HLAVNÍ CENU TRILOBIT BARRANDIEN 2023

režiséru Tomáši Bojarovi,

střihači Šimonu Špidlovi,

a mistru zvuku Václavu Fleglovi

za film

GOOD OLD CZECHS

Porota oceňuje mimořádnou kinematografickou kvalitu zpracování archivních a dobových dokumentárních materiálů, přibližujících příběh dvou mladých Čechoslováků, Františka Fajtla a Filipa Jánského, kteří bojovali ve druhé světové válce jako piloti RAF. Zvukové, střihové

a režijní ztvárnění tohoto poutavého příběhu vytváří ryzí filmový zážitek, který by neměl ujít pozornosti nejen odborné, ale i širší divácké veřejnosti, a v neposlední řadě i filmovým

a televizním distributorům.Český filmový a televizní svaz FITES

uděluje

HLAVNÍ CENU TRILOBIT BARRANDIEN 2023

scenáristce Sáře Zeithammerové

a režiséru Damiánu Vondráškovi

za televizní sérii PĚT LET

Desetidílná série 13ti až 23ti minutových epizod ukazuje, že i na tak tradičním půdorysu, jakým je TV seriál a dnes tak zdánlivě módní a obehrané téma dávného znásilnění, lze natočit strhující a zdaleka ne jednoznačný příběh. Příběh nemá padoucha ani hrdinu, zato klade před nás otázku, nakolik se mediální prezentace může neblaze podílet na osudu dvou mladých lidí a jejich blízkých.


Český filmový a televizní svaz FITES

uděluje

CENU VLADISLAVA VANČURY 2023

malíři, scénografovi a světově proslulému kostýmnímu výtvarníkovi

Theodoru Pištěkovi

za celoživotní dílo, jímž přispěl

ke kultivovanosti české audiovizuální i divadelní tvorby

a k jejímu mezinárodnímu věhlasu


Theodor Pištěk

laudatio

„Velkofilm na člověka neustále nastražuje pasti. Je důležité neprohrát. Chtějí po vás něco na první pohled absurdního. Víte, snem každého výtvarníka je mít před natáčením všechny kostýmy na ramínku.“

To řekl v jednom z rozhovorů král českých kostýmních výtvarníků, ale také malíř, scénograf a bývalý automobilový závodník Theodor Pištěk.

Málokdo z českých umělců dostal do vínku tolik talentu. Po otci, herci Theodoru Pištěkovi, podědil lásku k filmu, po svém pradědečkovi, českém malíři Františku Ženíškovi, výtvarný talent. Po svém dědečkovi Juliu Ženíškovi, zakladateli firmy Ford pro Rakousko-Uhersko, získal lásku k automobilům.

Když se ve svých 18 letech posadil za volat závodního auta, šlo mu to tak rychle, že byl nominován do Československého reprezentačního družstva v automobilových závodech na okruzích a v Evropském poháru. I když on sám si nejvíce cení svého prvního vítězství, kterého dosáhl na závodech Zbraslav–Jíloviště.

V roce 1952 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru Vratislava Nechleby. O sedm let později ho poprvé do svých osidel vtáhl svět filmu při spolupráci s Františkem Vláčilem na filmu Holubice.

Pak to šlo ráz na ráz: v roce 1960 první samostatná výstava, spolupráce s Františkem Vláčilem na filmech Marketa Lazarová a Údolí včel. Následovaly desítky dalších filmů, které zde není čas všechny uvést, jen namátkou Zabil jsem Einsteina, pánové, Adelheid, Případ pro začínajícího kata, Pane, vy jste vdova!, Stíny horkého léta, Adéla ještě nevečeřela, Dívka na koštěti, seriály Pan Tau, Arabela, Návštěvníci a nesmíme zapomenout na ikonickou pohádku Tři oříšky pro Popelku.

V 80. letech přišel vrchol jeho tvorby. Spolupráce s Milošem Formanem. Za kostýmy k filmu Amadeus získal filmového Oscara a nominaci na cenu Britské filmové akademie. Za kostýmy pro další Formanův film Valmont byl opět nominován na Oscara a obdržel cenu francouzské filmové akademie César. Stal se členem Americké filmové akademie.

Celkový výčet úspěchů a cen by byl nekonečný, takže jen telegraficky: je také držitelem Českého lva, Křišťálového glóbu a Zlatého střevíčku za přínos kinematografii pro děti a mládež. Spolu s Václavem Havlem a Jiřím Kolářem založil Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarníky. Jeho obrazy jsou dnes ceněny v hodnotách desítek milionů korun.

On sám své zcela mimořádné dílo zhodnotil takto:

„Marketa Lazarová, co se týče mojí práce, byl nejlepší film. Tam jsem zazářil nejvíc a bylo to hned na začátku. Jí se nevyrovnal žádný další snímek. Amadeus nebyl špatný, to mluvím o vlastní práci, ne o filmu jako takovém, ale na Marketu Lazarovou další už neměl.“


(osobní douška na závěr)

Mistře, před pár měsíci na výstavě vašich obrazů jste hluboce oslovil i mou jedenáctiletou dceru. Chce být teď také jako vy závodnicí. ... Pokud umělec během svého života dokáže takto silně promluvit k několika generacím svých současníků včetně té nejmladší, myslím, že si nemůže přát více.

Zora Cejnková, členka poroty TRILOBIT 2023Český filmový a televizní svaz FITES

propůjčuje

kritickou a podpůrnou cenu

C I T R Ó N

Volebnímu/vbrzku Mediálnímu

výboru Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

Tato vitaminová injekce je tentokrát cenou pro povzbuzení k odvaze uskutečňovat bez průtahů i nepopulární opatření, například dorovnat konečně veřejnoprávní poplatky vzhledem k inflaci a novelizovat zákon o AUDIOVIZI. A to tak, aby zasáhl i globální streamovací hráče typu Netflix či Amazon, které na našem trhu, na rozdíl od Polska, Chorvatska, Rumunska, Francie, Dánska, Británie a dalších evropských zemí, mohou podnikat, resp. parazitovat

bez jakýchkoli závazků k domácí tvorbě

Porota cen TRILOBIT 2023 posuzovala 137 audiovizuálních děl a pracovala ve složení:

Bc. Jan BEZNOSKA / manažer Městského kina Beroun


Mgr. Zora CEJNKOVÁ / scénáristka, režisérka a spisovatelka


prof. MgA. Marek JÍCHA / prezident Asociace českých kameramanů, kameraman, režisér, pedagog, digitální restaurátor


prof. PhDr. Vladimír JUST, CSc. / teatrolog, televizní a mediální kritik, esejista, pedagog

předseda a mluvčí poroty


MgA. Ivana KAČÍRKOVÁ / filmová střihačka


Ondřej KAMENICKÝ / ředitel festivalu Jeden svět


MgA. Ivo POPEK / kameraman, režisér


PhDr. Jan SVAČINA / novinář, kritik a analytik, především televizní tvorby

místopředseda poroty


Ing. MgA. Roman VÁVRA / režisér, dokumentarista

Slovo předsedy poroty Vladimíra Justa:


„Letos jsme udělili kromě tradiční Ceny Vladislava Vančury za celoživotní dílo, ceny za přínos občanské společnosti Moc bezmocných a dříve kritické, nyní podpůrné ceny Citrón celkem šest Trilobitů. Oproti minulým ročníkům u nich tentokrát nepřevažovaly dokumenty, ale rozložení mezi hranou a dokumentární tvorbou bylo rovnoměrnější. O hlavní cenu Trilobit Barrandien se tak příznačně podělily jeden dokument a jeden hraný seriál.“


Partneři a sponzoři

Ceny TRILOBIT 2023 se uskutečnily pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Mgr. Petry Peckové a ministra kultury Mgr. Martina Baxy.


Pořadatel: Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.

Spolupořadatel: Obec Dolní Břežany, Základní škola Dolní Břežany

Hlavní mediální partner: Česká televize

Vřelé poděkování patří partnerům, sponzorům a dlouhodobým podporovatelům: Státní fond kinematografie, Syndikát novinářů ČR, z. s., sklárna RÜCKL, Středočeský kraj, UGO! Media, s.r.o., Ministerstvo kultury ČR, INTERGRAM z. s., Bohemia Sekt, s.r.o. Olivův pivovar, s.r.o., Vinotéky U mě – Michal Zemek, s.r.o. a Kateřina ŽlebkováKontakt pro média: Helena Hejčová PR/tiskový servis hhejcova@gmail.com 606 464 035Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page