top of page

VÝKONNÝ VÝBOR

V období mezi Valnými hromadami řídí činnost a hospodaření FITESu Výkonný výbor.

 

Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy, kteří jsou z výkonu své funkce odpovědni Výkonnému výboru.

 

Zvolený člen Výkonného výboru musí splňovat některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR podle zvláštního předpisu. Tuto skutečnost musí doložit do 60 dnů po zvolení do funkce.

 

Korespondenci a písemnosti FITESu podepisuje předseda, v případě usnesení Výkonného výboru spolupodepisuje jeden z místopředsedů.

 

Jednání Výkonného výboru se řídí stanovami a jednacím řádem Výkonného výboru. Z jednání Výkonného výboru jsou pořizovány zápisy, které jsou k dispozici členům v kanceláři FITESu a na webové stránce svazu.

 

Při odstoupení člena Výkonného výboru z funkce nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů.

Výkonný výbor FITESu

Předseda: 
Jaroslav Černý | jaroslav.cerny@fites.cz

 

Místopředsedové VV:
Ivan Biel | ivan.biel@fites.cz
Šárka Kosková | sarka.koskova@fites.cz
Martin Vadas | martin.vadas@fites.cz

 

Členové VV:  
Jana Tomsová | jana.tomsova@fites.cz
Elmar Kloss | 
Kristina Vlachová | kristina.vlachova@fites.cz
Vlastimil Venclík | 
Šárka Kosková | sarka.koskova@fites.cz
Marek Jícha | 

bottom of page