top of page

VÝKONNÝ VÝBOR

V období mezi Valnými hromadami řídí činnost a hospodaření FITESu Výkonný výbor.

 

Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy, kteří jsou z výkonu své funkce odpovědni Výkonnému výboru.

 

Zvolený člen Výkonného výboru musí splňovat některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR podle zvláštního předpisu. Tuto skutečnost musí doložit do 60 dnů po zvolení do funkce.

 

Korespondenci a písemnosti FITESu podepisuje předseda, v případě usnesení Výkonného výboru spolupodepisuje jeden z místopředsedů.

 

Jednání Výkonného výboru se řídí stanovami a jednacím řádem Výkonného výboru. Z jednání Výkonného výboru jsou pořizovány zápisy, které jsou k dispozici členům v kanceláři FITESu a na webové stránce svazu.

 

Při odstoupení člena Výkonného výboru z funkce nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů.

Výkonný výbor FITESu

Předseda:

Elmar Kloss I elmar.kloss@fites.cz

Místopředsedové VV:

Jaroslav Černý I jaroslav.cerny@fites.cz

Petr Makovička I petr.makovicka@fites.cz

Olga Strusková I olga.struskova@fites.cz

Členové VV:  

Marek Jícha I marek.jicha@fites.cz

Šárka Kosková I sarka.koskova@fites.cz
Jana Tomsová I jana.tomsova@fites.cz
Martin Vadas I martin.vadas@fites.cz
Vlastimil Venclík I vlastimil.venclik@fites.cz

bottom of page